+48 500 000 612 biuro@maximusfinance.pl

Studium wykonalności – projekty energetyczne

Strona główna > Studium wykonalności – projekty energetyczne

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

studium wykonalności
Jakie środki są niezbędne na przeprowadzenie projektu energetycznego w Twoim przedsiębiorstwie? Jakie masz możliwości na realizację projektu i w jakim czasie cała inwestycja zacznie przynosić zyski? Odpowiedzi, na te pytania pozyskasz, przeprowadzając z nami studium wykonalności w zakresie konkretnego projektu energetycznego.

Dlaczego studium wykonalności jest tak ważnym aspektem?

Każdy, nawet mniejszy projekt energetyczny wymaga podjęcia sporych przedsięwzięć i inwestycji finansowych. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji dotacje i fundusze unijne, ale inwestor musi mieć świadomość, jakie środki musi posiadać, by taki działania w pełni zrealizować. Studium wykonalności projektów energetycznych pozwala przewidzieć na ile projekt jest realny i w jakich ramach czasowych powinien się zamknąć. Ułatwia również zebranie niezbędnej dokumentacji. Wiedząc bowiem, jakie prace są niezbędne do przeprowadzenia, inwestor uzyskuje informację, jakie dokumenty, licencje, zezwolenia czy zaświadczenia są niezbędne do finalizowania poszczególnych etapów. Studium wykonalności to również wykazanie wszelkiego ryzyka i słabych stron projektu.

Dzięki temu firma ma świadomość:

  • w jakiej kwocie niezbędne są własne środki na finalizację projektu,
  • w jakiej części można pozyskać dotacje i fundusze,
  • z jakimi problemami firma musi się liczyć, podczas realizacji całej inwestycji.

Co zapewnia Ci studium wykonalności?

Firma, która przeprowadzi studium wykonalności musi wziąć jednak pod uwagę nie tylko stan techniczny czy administracyjny. Konieczne są również m.in. wizyty w miejscu prowadzenia prac, czy przeglądy specyfikacji. Tylko kompleksowe podejście do tematu pozwoli przedstawić jasny i klarowny obraz na temat prowadzonej inwestycji, dlatego ważne jest również, by studium projektu energetycznego zawierało propozycje na temat ewentualnych podwykonawców i dostawców, a także wskazywał przetargi, w których firma powinna wziąć udział.

Studium wykonalności powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na pytania:

  • dlaczego przedsiębiorstwo podejmuje się wykonania inwestycji,
  • co obejmuje inwestycja,
  • czy są jakieś przeciwwskazania prawne bądź administracyjne,
  • jak powinna przebiegać organizacja całej inwestycji, również pod względem prawnym i administracyjnym,
  • jakie zyski i korzyści osiągnie przedsiębiorstwo, po wdrożeniu projektu energetycznego (np. źródeł odnawialnych, systemu kogeneracji itd.),
  • wpływ inwestycji na środowisko naturalne,
  • słabe strony całej inwestycji i wszelkie ryzyka z nią związane.

Kiedy warto je wykonać?

Studium wykonalności jest więc przede wszystkim szczegółowym raportem, dotyczącym możliwości , przeprowadzenia całej inwestycji, związanej z projektem energetycznym. To właściwa analiza, pozwalająca ocenić, czy przedsiębiorstwo wybierając określoną drogę, osiągnie zamierzone cele i wyeliminuje poszczególne mankamenty w firmie. To również kosztorys całego planu, pokazujący nie tylko ile firma musi zainwestować, ale również ile może pozyskać z zewnętrznych źródeł i ile może zyskać w przyszłości. Studium wykonalności projektu energetycznego ocenia również realne szanse powodzenia całego projektu. Jeśli ryzyko jest zbyt duże – firma powinna odstąpić od planu bądź wdrażać inne rozwiązania. Właśnie z tego względu jest ono obowiązkowym dokumentem, jeśli przedsiębiorstwo ubiega się o poszczególne fundusze. Brak studium może skutkować odrzuceniem całego wniosku.

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość