+48 500 000 612 biuro@maximusfinance.pl

Audyt efektywności energetycznej

Strona główna > Audyt efektywności energetycznej

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Audyt efektywności energetycznej
Efektywne pozyskiwanie energii, przyjazne środowisku naturalnemu, przynosi wiele wymiernych korzyści również samemu przedsiębiorstwu . Między innymi możliwość korzystania z różnych dotacji albo białych certyfikatów. Czy taki audyt jest również obowiązkowy? Kto i kiedy powinien go przeprowadzić?

Droga do efektywnego zarządzania energią – po co Ci taki audyt?

Nie da się poprawić stanu naturalnego środowiska bez efektywnego zarządzania energią. Białe certyfikaty, które w Polsce można pozyskiwać od 2013 roku, jak i liczne wysokie dotacje finansowe mają więc zachęcać również przedsiębiorców do efektywnego zarządzania energią zarówno elektryczną, jak i cieplną. By wiedzieć, jak zarządzać energią i w jaki sposób oszczędzać na jej wykorzystaniu, trzeba przeprowadzić taki audyt efektywności energetycznej.
Taki audyt przydatny jest więc, jeśli:

  • linia produkcyjna generuje zbyt wysokie koszty i przedsiębiorca chce je obniżyć właśnie poprzez zredukowanie strat w wykorzystaniu energii czy ogrzewaniu budynku.
  • firma chce pozyskać białe certyfikaty bądź dotacje finansowe, związane z efektywniejszym wykorzystaniem energii.
  • niezbędna jest modernizacja instalacji elektrycznej, zakup nowych maszyn czy urządzeń.

Audyt wskazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić energię oraz, jakie kroki należy przedsięwziąć, by uzyskać białe certyfikaty i stanąć do przetargu.

Czy audyt efektywności energetycznej jest wymagany?

I tak i nie. Audyt efektywności energetycznej opiera się na całkiem innych założeniach niż audyt energetyczny. Wykonanie go nie jest obowiązkowe, ale konieczne. Jeśli firma zainteresowana jest pozyskaniem białych certyfikatów bądź stara się o dotacje związane z poprawą efektywności energetycznej. Za jego brak URE nie nałoży jednak żadnej kary. Z klei bez audytu firma nie weźmie udziału np. w konkursach, dotyczących efektywnego zarządzania energią bądź nie złoży wniosku o tzw. białe świadectwa. Audyt jest więc konieczny, jeśli przedsiębiorstwo samo zdecyduje się na poprawę sytuacji, związanej z eksploatacją energii.

Jak go wykonać?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10.2017 roku (Dz.U. 2017 poz.1912) audyt należy przeprowadzić według szczegółowych wytycznych. W Rozporządzeniu uwzględniona jest zarówno metodologia, jak i badania bez których audyt nie będzie ważny.
Dla przedsiębiorców ważne jest również Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 roku, w którym zamieszczony jest szczegółowy wykaz wszystkich przedsięwzięć, jakie należy wdrożyć w celu poprawy efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie.

Audyt efektywności energetycznej może być przeprowadzony dla:

  • kotłów oraz innych systemów ogrzewania,
  • systemów zasilanych silnikami elektrycznymi,
  • odzysku ciepła odpadowego,
  • zastosowania odnawialnych źródeł energii,
  • oświetlenia.

Co zawiera audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej musi wskazywać słabe strony przedsiębiorstwa pod względem zużycia energii i przedstawiać rozwiązania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Dlatego na początku niezbędna jest analiza zużycia energii, ale i sprawdzenie samego stanu technicznego budynku, jak i wszystkich urządzeń technicznych i instalacji. Wskazanie uchybień w zarządzaniu energią jest bardzo istotnym aspektem audytu również dla samej firmy. Pozwala bowiem radykalnie obniżyć koszty energii. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych urządzeń czy wykorzystania źródeł odnawialnych. Dlatego audyt musi również zawierać analizę porównawczą zużycia energii przed, jak i po wdrożeniu wszystkich zaproponowanych rozwiązań.

Jak często należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej?

Weryfikowanie efektywności energetycznej musi zostać wykonane przynajmniej dwa razy. Przed pozyskaniem świadectwa efektywności energetycznej, jak też po jego uzyskaniu. Drugi audyt musi bowiem wykazać, że wdrożone rozwiązania i przewidziane w pierwszym audycie założenia, przyniosły wymierny skutek i osiągnięto planowaną oszczędność w wykorzystaniu energii. Również cele ekonomiczne czy ekologiczne opisane w audycie, muszą zostać spełnione i uwzględnione w drugim audycie.

Audyt efektywności energetycznej jest więc dokumentem, który należy oddać wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności w URE. Warto pamiętać, iż im większe przedsiębiorstwo, tym analiz i badań do przeprowadzenia więcej. Dlatego współpracę z audytorami warto podjąć odpowiednio wcześniej.

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość