+48 500 000 612 biuro@maximusfinance.pl

Białe certyfikaty

Strona główna > Białe certyfikaty

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Białe certyfikaty
Każde przedsiębiorstwo, które podejmie działania, zmierzające do obniżenia kosztów uzyskiwania i wykorzystywania energii, może w przyszłości liczyć na dość pokaźną premię finansową. W tym celu konieczne jest pozyskanie tak zwanych świadectw efektywności energetycznej, czyli właśnie białych certyfikatów. Za co i jak można je pozyskać?

Co to są białe certyfikaty?

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także efektywniejsze zarządzanie energią może się kalkulować każdemu średniemu i większemu przedsiębiorstwu. Jeśli bowiem firma dowiedzie, że działa w oparciu o poszanowanie aspektów naturalnego środowiska i w związku z tym dba także o efektywne wykorzystanie energii, to może liczyć na spory zastrzyk finansowy. Wcześniej jednak niezbędne jest pozyskanie białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Procedury związane z pozyskaniem, wydaniem a na koniec spieniężeniem białych certyfikatów reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz. U. 2016 poz.831).

Białe Certyfikaty są potwierdzeniem, że firmie udało się zaoszczędzić niezbędną ilość energii. Zgodnie z ww. Ustawą uśredniając rocznie, oszczędność energii musi opiewać na minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego. Trzeba jednak pamiętać, by wniosek o wydanie białych certyfikatów, zgłosić jeszcze przed planowaną inwestycją i rozpoczęciem modernizacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorstwo notuje zużycie prądu na wysokości 100 GWh – wtedy można ubiegać się o premię finansową również dla przedsięwzięć już zrealizowanych.

W jakich przypadkach można ubiegać się o białe certyfikaty?

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej oraz Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o białe certyfikaty przy podjęciu konkretnych przedsięwzięć, między innymi:

  • izolacji instalacji przemysłowych,
  • wymiany lub modernizacji oświetlenia,
  • wymiany urządzeń technicznych,
  • remontu albo termomodernizacji budynku, wraz z przestarzałymi instalacjami,
  • modernizacji sieci ciepłowniczych,
  • ograniczeniu strat, związanych z poborem, przesyłaniem, ale i dystrybucją energii.

Jak pozyskać certyfikaty?

Każde przedsiębiorstwo, które chce pozyskać białe certyfikaty zobligowane jest do wykonania audytu efektywności energetycznej. Wraz z takim audytem należy uwzględnić, w jaki sposób firma chce usprawnić efektywność energetyczną w firmie – jakie modernizacje wykonać bądź które z maszyn czy urządzeń wymienić na nowsze. Następnie taki szczegółowy audyt, wraz z wnioskiem należy złożyć do URE. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć i modernizacji. Jeśli firma wykaże, że zaplanowane cele, zostały osiągnięte, to URE przyznaje białe certyfikaty które następnie można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Zanim jednak firma porozumie się z domem maklerskim i spienięży białe certyfikaty, to musi przeprowadzić jeszcze jeden audyt, tym razem powykonawczy – potwierdzający, że minimalne oszczędności energii, zapisane w Ustawie, zostały osiągnięte.

Ile warte są Białe Certyfikaty?

To, ile pieniędzy firma może pozyskać z białych certyfikatów, można obliczyć już na etapie wykonania audytu efektywności energetycznej. Niezależni audytorzy wykażą bowiem jakie oszczędności przyniesie, wdrożenie konkretnych działań i inwestycji. Te oszczędności najpierw trzeba przeliczyć na jednostki toe, a następnie przemnożyć przez wartość Świadectwa Efektywności Energetycznej na giełdzie TGE.

Uzyskane kwoty można jednak poznać jedynie w przybliżeniu, ponieważ wartość Świadectwa Efektywności Energetycznej jest zmienna, a stawka, która jest ważne dla przedsiębiorcy, to a z dnia sprzedaży świadectw, a nie z dnia przeprowadzenia audytu.

1toe= 11630 kWh – 11,63MWh.

Wystarczy więc wiedzieć, ile energii będzie zużywać budynek po kompletnej termomodernizacji, by wyliczyć różnicę, przed i po modernizacji. Następnie tę różnicę trzeba podzielić przez 11,63 i pomnożyć przez aktualną wartość toe. Uzyskany wynik to premia finansowa, którą przedsiębiorstwo otrzyma za białe świadectwa.

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość