+48 500 000 612 biuro@maximusfinance.pl

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Strona główna > Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

audyt energetyczny
Audyt energetyczny to uciążliwy obowiązek czy działanie usprawniające funkcjonowanie większego przedsiębiorstwa? Do końca września 2017 roku przedsiębiorstwa miały czas na złożenie pierwszego audytu energetycznego.  W 2021 badania należy powtórzyć, a raport ponownie przesłać do URE. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy bowiem wykonać co cztery lata. Co daje taki raport i dlaczego warto dołożyć starań, by został on przeprowadzony rzetelnie i dokładnie?

W jakim celu przeprowadza się audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Każda fabryka, zakład wytwórczy czy nawet mała firma usługowa zobowiązane są

do ścisłego przestrzegania zasad ochrony środowiska, np. w kwestii utylizacji śmieci czy wykonywania regularnych pomiarów, dotyczących ewentualnych zanieczyszczeń wody. Od 2016 roku na właścicielach większych przedsiębiorstw ciąży jeszcze jeden obowiązek  – audyt energetyczny.

 Te działania również mają poprawić stan środowiska naturalnego i zastopować postęp jego zubożenia. W tym celu weryfikuje się rodzaje energii jak i poziom jej wykorzystania w przedsiębiorstwach, przeprowadzając gruntowny audyt energetyczny. Przedsiębiorcy nie zawsze mają świadomość, że rachunki za wykorzystanie energii, można znacznie obniżyć. Natomiast nawet jeśli wiedzą, że koszty są byt wysokie, to bez audytu energetycznego, trudno zidentyfikować miejsca, gdzie dochodzi do znacznych strat.

 Dlatego audyt wykonuje się w celu:

  •  zweryfikowania poziomu zużycia energii,
  • zwiększenia efektywności energetycznej, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych technologii i źródeł odnawialnych.

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzenia audytu?

Obowiązek przeprowadzenia szczegółowych analiz danych, związanych z poborem energii został nałożony na przedsiębiorców w 2016 roku wraz z wejściem w życie Ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U.2016. poz. 831). Ustawa konkretnie określa, kto podlega tym przepisom, a więc każde przedsiębiorstwo, które zatrudni minimum 250 pracowników i wykazuje roczne obroty w wysokości 50 milionów Euro. Tym samym sektor mniejszych i średnich firm jest z tego obowiązku zwolniony. Wykonanie audytu nie jest jednak jednorazowym działaniem. Raport trzeba powtarzać, cyklicznie co cztery lata. Ma to jednak swoje plusy – firma na bieżąco sprawdza stan zużycia energii, a dzięki temu może skutecznie przeciwdziałać zbyt wysokim kosztom.

Do kiedy konieczne jest wykonanie pierwszego audytu energetycznego?

Każdy przedsiębiorca, który spełni zarówno kryterium finansowe, jak i zatrudnienia kadry pracowniczej (za ostatnie dwa lata obrotowe), jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego. Zgodnie z zapisami w ustawie, pierwszy audyt należało przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Jeśli przedsiębiorca kryteria spełnia np. dopiero od 2020 roku, to na wykonanie raportu ma czas do 31 października br. Gotowy raport musi trafić w ciągu 30 dni do URE, natomiast wszystkie dane, związane z jego przeprowadzeniem, należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Czego się dowiesz, wykonując audyt energetyczny?

Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom, źródłom odnawialnym czy wprowadzaniu pragmatycznych rozwiązań w zarządzaniu energią, można znacznie obniżać rachunki. To dość istotne, zwłaszcza dla firm produkcyjnych. By jednak wiedzieć co wdrożyć i jakiego rodzaju inwestycje należy przeprowadzić, trzeba uzyskać informacje na temat strat i nieefektywnego zużycia energii. W tym celu przeprowadza się audyt energetyczny i również z tego względu należy go przeprowadzić dokładnie, analizując zarówno dokumentację, jak i wykonując odpowiednie pomiary w terenie. Dzięki temu, że audyt wykonywany jest przez niezależnych certyfikowanych audytorów zewnętrznych, właściciel firmy zyskuje gwarancje, że przekazane informacje, będą rzetelne i obiektywne.

Co grozi za niewykonanie audytu?

Każde przedsiębiorstwo, które nie dotrzyma zapisanych w ustawie terminów dostarczenia raportu do URE, musi się liczyć z nałożeniem wysokiej kary – uzależnionej od wysokości rocznych obrotów.
I to właśnie potrzeba uniknięcia tej kary jest najczęściej motorem napędowym, by ten audyt przeprowadzić. Tym czasem nie warto traktować audytu, jako uciążliwego obowiązku, ale jako możliwość wdrożenia całkiem nowej strategii zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Optymalizacja wykorzystywania energii to niższe rachunki, niższe koszty i bardziej przyjazne środowisko pracy. Audyt energetyczny prowadzi również do pozyskiwania różnego rodzaju dotacji finansowych, ułatwiających wymianę maszyn, modernizację instalacji czy wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

Wykonanie audytu tylko dla spełnienia warunków formalnych, można więc również rozpatrywać w aspekcie kary. Kary, którą przedsiębiorca sam sobie wymierza, pozbawiając się alternatywy wyższych zysków i relatywnie niższych kosztów.

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość