+48 500 000 612 biuro@maximusfinance.pl

Audyt energetyczny przedsiębiorcy

Strona główna > Audyt energetyczny przedsiębiorcy

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Głównym celem audytu energetycznego jest bowiem wykazanie zbyt dużego zużycia energii i poprawa efektywności energetycznej. Kto i kiedy powinien wykonać audyt energetyczny?
Audyt energetyczny przedsiębiorcy - zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, przyjętą w 2016 roku (na mocy dyrektywy unijnej 2012/27/UE) każde duże przedsiębiorstwo zobligowane jest, do jego wykonania.

Duże przedsiębiorstwo to takie, które:

 • zatrudnia powyżej 250 pracowników,
 • wykazuje roczny obrót powyżej 50 milionów Euro.

Pierwszy taki audyt należało złożyć do końca września 2017 roku, w terminie 30 dni od jego wykonania na ręce prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki).  Efektywność wykorzystania energii może jednak z czasem ulec pogorszeniu. Dlatego przedsiębiorstwa są zobligowane do cyklicznego powtórzenia wykonania audytu – co cztery lata.

 Audyt energetyczny przedsiębiorcy warto wykonać z trzech względów:

 • wskazanie, gdzie można znaleźć oszczędności w generowanych rachunkach za zużycie energii,
 • pozwala w większej mierze chronić naturalne środowisko,
 • pozwala uniknąć wysokiej kary (5% rocznego obrotu firmy), jaka zostanie nałożona na każde przedsiębiorstwo, które nie dotrzyma terminu wykonania audytu.

Masz ISO 50001 bądź system EMAS – będziesz zwolniony z audytu?

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania energią, zgodnego z normą ISO 50001, teoretycznie nie są zobligowane do wykonywania audytu energetycznego. Taki system jest potwierdzeniem efektywnego i rozsądnego zarządzania energią w firmie. Przedsiębiorstwo bowiem na bieżąco weryfikuje zużycie energii a do tego wyznacza sobie cele, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, również w przyszłości.

Z audytu energetycznego powinien zwalniać również  system ekozarządzania i audytu EMAS. To certyfikat wydany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. By uzyskać taki certyfikat, przedsiębiorstwo musi spełnić naprawdę rygorystyczne wymagania, związane z ochroną środowiska i zużyciem energii.

W praktyce jednak spore pole interpretacji ze strony URE spowodowało, że wiele przedsiębiorstw, mimo posiadanego ISO 50001 czy EMAS i tak decydowała się na przeprowadzenie audytu.

Co powinien zawierać taki raport energetyczny?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego upoważnienie są tylko certyfikowani audytorzy, natomiast wykonanie wszystkich badań i analiz wymaga odpowiedniej przestrzeni czasowej. Dlatego warto z dużym wyprzedzeniem szukać firmy, przeprowadzającej audyt. Pozwoli to uwzględnić wszystkie aspekty, związane ze zużyciem energii i wykonanie raportu w określonym terminie.

Audyt zawiera analizę wszystkich danych, jak i badania dotyczące zużycia energii, dlatego:

 • weryfikacji poddane są wszystkie zarówno aktualne, jak i możliwe do sprawdzenia dane z zakresu zużycia energii,
 • zapewnia odpowiedź na pytanie, jakie jest realne zapotrzebowanie na moc,
 • wykazuje dokładne zużycie energii, zarówno w obiekcie jak i w transporcie. W sumie należy uwzględnić co najmniej 90% kompleksowego zużycia energii przez przedsiębiorstwo,
 • audytorzy sporządzają również analizę kosztową tak zwanego cyklu życia budynku ale i wszystkich instalacji przemysłowych, z uwzględnieniem długookresowego oszczędzania energii.

 

Nie za każdym razem można szybko i sprawnie, przeprowadzić badania, powiązane ze zużyciem energii, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo nie jest właścicielem, a np. tylko wynajmuje hale magazynowe. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, jeśli audytor ma niewiele czasu na analizę wszystkich danych. Warto jednak dołożyć starań, by pozyskać wszystkie niezbędne faktory, ponieważ tylko w ten sposób można wykazać straty i zbyt wysokie koszty, związane z poborem energii.

Choć wielu przedsiębiorców audyt energetyczny wykonuje jedynie w celu uniknięcia wysokiej kary, to tak naprawdę warto zwrócić uwagę, że audyt jest dla nich korzystny również z innych powodów: 

 • prezentacja możliwości obniżenia kosztów wynikających z poboru energii,
 • poprawa kondycji finansowej firmy i wyeliminowanie ewentualnych strat, związanych z awariami przestarzałych i wadliwych instalacji czy urządzeń, mniejsze zubożenie środowiska naturalnego

Wynika przede wszystkim z obowiązku, ale przedsiębiorcy powinni go przeprowadzać bardziej dla wymiernych korzyści i wymiernych zysków swojej firmy. Głównym celem audytu energetycznego  jest bowiem wykazanie zbyt dużego zużycia energii i poprawa  efektywności energetycznej. Kto i kiedy powinien wykonać audyt energetyczny?

Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorcy?

Jak przeprowadzony jest raport?

 • analiza wszystkich udostępnionych i zebranych danych,
 • porównanie wszystkich umów energetycznych oraz taryf,
 • wykonanie niezbędnych pomiarów, dotyczących zużycia energii wszystkich nośników energii,
 • ocena stanu technicznego wszystkich maszyn, urządzeń i nośników energii – przedstawienie długofalowego planu dotyczącego lepszego wykorzystania poszczególnych maszyn jak i zużycia energii w całym przedsiębiorstwie,
 • plan dotyczący usprawnienia efektywności energetycznej, wraz z kalkulacją finansową całej inwestycji,
 • stworzenie planu modernizacji przedsiębiorstwa,
 • przekazanie pełnej dokumentacji do Prezesa URE.

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość

Nie zwlekaj, zadzwoń
+48 500 000 612
lub napisz wiadomość