System Zarządzania Energią (SZE) wedle normy PN-EN ISO 50001:2012 to organizacja obszaru technicznego, którego modernizacja wpływa na poprawę efektywności energetycznej. Oznacza to, że prawidłowe implementacje w obrębie systemu SZE wpływają na obniżenie kosztów zużycia energii oraz redukcji obciążeń związanych z jej eksploatacją na rzecz środowiska. Wartym odnotowania jest fakt, że System Zarządzania Energią dotyczy całości działań i organizacji przedsięwzięć.

Korzyści związane ze wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią

  • poprawa efektywności energetycznej
  • oszczędność energetyczna
  • redukcja zanieczyszczeń i emisji spalin
  • redukcja kosztów związanych z utrzymaniem organizacji
  • poprawa strategii i struktury prowadzenia gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa

System Zarządzania Energią – Etapy wdrożeń

Aby móc prawidłowo planować i wdrażać SZE, niezbędne jest poznanie jego nadrzędnego celu. System Zarządzania Energią skupia się na poprawie wydajności i efektywności energetycznej, obniżeniu kosztów i redukcji emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo.

Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią możemy przedstawić za pomocą modelu PDCA. Rozszyfrowując skrót, uzyskujemy: (P)lanowanie, (DO) wykonywanie, (Check) sprawdzanie, (Act) działanie.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest: przeprowadzenie audytu wewnątrz i na zewnątrz struktury firmy. Identyfikacja zużywanych surowców energetycznych, szacowanie przyszłego zużycia energii, a także gromadzenie innych danych, które pozwolą opracować skuteczną strategię optymalizacji zarządzania zużyciem energii.

Jako uzupełnienie audytu wewnętrznego, warto wykonać audyt zewnętrzny. Jest on związany z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, która zmierzy rzeczywiste zużycie energii przez urządzenia wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Firma przeprowadzająca audyt złoży również szczegółowy raport oraz przedstawi zalecenia poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Dalszym etapem wdrożenia SZE powinno być ustanowienie celów i polityki energetycznej. Odpowiednia ilość zebranych danych, powinna dać odpowiedź, w jakim kierunku należy rozwijać politykę energetyczną firmy. Cele powinny być realne i mierzalne.

Dalej, wedle modelu PDCA niezbędne będzie nadanie odpowiednich kompetencji i określenie odpowiedzialności za prawidłowe wdrożenie SZE do struktur przedsiębiorstwa. Aby proces przebiegał sprawnie, warto zatrudnić kierownika ds. energii, na którym spocznie odpowiedzialność za wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią.

Szkolenie personelu oraz kadr zarządzających poprawi świadomość i zaangażowanie pracowników każdego szczebla w temacie prawidłowego i wydajnego wykorzystywania energii. Gdy pracownicy poznają swój zakres ról i wpływ na efektywność energetyki przedsiębiorstwa, SZE będzie funkcjonował poprawnie. To od pracowników w największym stopniu uzależniony jest sukces wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Energią. Dobrym pomysłem jest wdrożenie systemu motywacyjnego, który zmaksymalizuje starania pracowników w aspekcie SZE.