Studium Wykonalności Projektów Energetycznych

W celu określenia kierunku, w jakim przedsiębiorstwo powinno zmierzać, by obniżać koszty związane z poborem czy konsumpcją energii, pomocne są prowadzone przez nas bardzo dokładne analizy.
Każdy projekt determinowany jest bowiem przez indywidualne cele i potrzeby przedsiębiorstwa czy danej placówki, a do tego odznacza się innymi kosztami.

Studium odpowiada więc na pytanie:

  • jak usprawnić efektywność energetyczną budynku,
  • czy i w jaki sposób wykorzystać źródła odnawialne,
  • a także w jakiej części na ten cel można pozyskać środki finansowe z dotacji i funduszy unijnych.
Do stworzenia kompleksowego projektu energetycznego niezbędne jest przeprowadzenie nawet kilku analiz w różnych uwarunkowaniach, a także określenie konkretnych celów, np.

• ograniczanie strat energii zarówno przy ogrzewaniu obiektu, jak i niezbędnej w procesach technologicznych,
• zmniejszenie kosztów poboru czy wytwarzania energii, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• redukcja szkodliwych emisji zanieczyszczeń.

Niezwykle przydatnym dokumentem w przeprowadzeniu studium wykonalności projektów energetycznych jest audyt energetyczny, który potwierdza konieczność wdrażania zmian na etapie zarządzania energią. Audyt też wskazuje, jakie rozwiązania techniczne czy technologiczne są dla danego przedsiębiorstwa najbardziej optymalne. Natomiast dalsze analizy tworzą już cały konspekt projektu energetycznego.

Raport uwzględni również aspekt finansowy, wskazując koszt takiej inwestycji, jej opłacalność, a także możliwość uzyskania dotacji.

Jeśli więc w planach na przyszłość uwzględnili Państwo:

  • pozyskanie białych certyfikatów,
  • wykonanie termomodernizacji,
  • budowę nowoczesnej kotłowni,
  • oparcie polityki energetycznej na źródłach odnawialnych,

to wraz z przeprowadzeniem studium wykonalności projektów energetycznych z powodzeniem nakreślimy szczegółowy plan takiej inwestycji.