Metodyczne wdrażanie programów termomodernizacyjnych oraz rozwój technologii budowlanych przyczyniają się do redukcji zużycia energii, oraz rozsądniejszego dysponowania nią. Jedną z zachęt dla inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane zarówno prywatne, jak i publiczne jest premia termodernizacyjna.

Czym jest termodernizacja?

Termodernizacja to modernizowanie (ulepszanie) izolacji cieplnej oraz wpływanie na poprawę wydajności i efektywności ogrzewania obiektów budowlanych. Poza tym w ramach pojęcia termodernizacji określamy procesy wymiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne.

Proces termodernizacji w ogólnym rozrachunku jest sumą działań mających na celu podniesienie efektywności ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zużywanej energii. Cele te mogą być osiągane na wiele sposobów: poprzez implementowanie nowszych i lepszych rozwiązań technicznych, izolacji cieplnej i funkcjonowania systemów wentylacyjnych i ogrzewania.

Energia drożeje rokrocznie. Wobec takiego stanu rzeczy, poprawa wydajności ogrzewania i wdrażanie działań termodernizacyjnych w obiektach mieszkalnych, publicznych i przemysłowych to doskonały sposób na oszczędność.

Korzyści, jakie nie za sobą premia termomodernizacyjna

Premią termodernizacyjną nazywa się wsparcie finansowe świadczone przez państwo, które ma na celu zachęcanie do podejmowania przedsięwzięć termodernizacyjnych. Premia termodernizacyjna to również redukowanie obciążeń i kosztów ponoszonych przez podmioty modernizujące obiekty budowlane.

Premię termodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termodernizacji i Remontów. Wysokość premii wynosi 20% kwoty kredytu, który został zaciągnięty na rzecz termodernizacji obiektu budowlanego.

Warunkiem uzyskania premii termodernizacyjnej jest wykonanie oraz zweryfikowanie audytu energetycznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla dużych firm audyt energetyczny jest obowiązkowy.

Termodernizacja obiektu i skorzystanie z premii termodernizacyjnej jest rekomendowane, gdy stoisz przed koniecznością:

  • wymiany podłóg, okien i drzwi,
  • wymieniasz lub modernizujesz instalację grzewczą,
  • wymieniasz lub modernizujesz system wentylacji,
  • zamierzasz wprowadzić elementy OZE,
  • ocieplasz obiekt budowlany.

Audyt energetyczny a premia termomodernizacyjna

Audyt energetyczny to warunek konieczny do uzyskania premii. Audyt musi być wówczas dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, który składa się wraz z wnioskiem o kredyt w banku.

Najlepszą metodą na przeprowadzenie audytu energetycznego, jest zatrudnienie specjalistów, którzy w kilku prostych krokach zaplanują oraz wdrożą prace związane z analizą bilansu cieplnego w budynku, a także zaproponują najskuteczniejsze rozwiązania mające na celu poprawę efektywności ogrzewania i ochładzania budynku przy jednoczesnej redukcji zużycia energii.

Jeżeli szukają Państwo rzetelnej firmy przeprowadzającej audyt energetyczny, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Rozwiejemy Państwa wątpliwości i zaproponujemy możliwie najlepsze warunki audytu energetycznego w Państwa obiekcie budowlanym.