Ochrona Środowiska

Oparte na przestarzałych metodach wytwarzanie energii i jej nadmierna konsumpcja nieuchronnie prowadzi do postępującej degradacji naturalnego środowiska. Powiększająca się dziura ozonowa, coraz częściej występujące kwaśne deszcze czy skażenia wód gruntowych to tylko niektóre efekty szkodliwego wytwarzania i przetwarzania energii pierwotnych.

Od kilku lat panuje trend na bycie eko, również, jeśli chodzi o wielkie przedsiębiorstwa. Tylko w ten sposób można zahamować emisję dwutlenku węgla a także całkowicie wyeliminować wykorzystywanie tak zwanych energii pierwotnych, uznawanych obecnie za najbardziej szkodliwe dla środowiska. Według raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska to właśnie zakłady i fabryki zasilane węglem wprowadzają najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego ochrona środowiska jest obecnie bardzo wysokim priorytetem w całej Europie.

Dziś więc na pierwszym miejscu są:

  • odnawialne źródła energii,

  • oszczędność w wykorzystywaniu energii,

  • rozsądna konsumpcja energii.

Niezwykle pomocne są w tym nowoczesne technologie, a także rozwiązania, dzięki którym nawet w większych przedsiębiorstwach można wykorzystywać tak zwaną białą energię. Ochrona środowiska i ekologiczne rozwiązania przekładają się również na redukcję kosztów eksploatacji. Dlatego właśnie, choć sam audyt energetyczny już od 2016 roku jest wymogiem formalnym, to samo wdrażanie takich działań pozytywnie odbija się na finansach przedsiębiorstwa.

Dostarczanie energii pierwotnej należało bowiem zazwyczaj do najwyższych kosztów, związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa. To jednak czas przeszły, a do czasu teraźniejszego należą takie programy, jak np. system zarządzania energią, który zadba nie tylko o minimalną emisję zanieczyszczeń, ale również o niższe koszty, związane ze zużyciem energii.