energyMAP to autorska aplikacja wspierająca proces wdrażania w organizacjach Systemów zarządzania energią zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2012.

Aplikacja energyMAP zawiera dwa rodzaje kwestionariuszy: podstawowe i szczegółowe. Kwestionariusze podstawowe to listy sprawdzające i pytania kontrolne do uzupełnienie on-line. Prowadzą one użytkownika krok po kroku przez wymagania kolejnych rozdziałów Normy, podzielonych w oparciu o cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act). Pozwala to na szybką Analizę Luk, identyfikację i uzupełnienie niespełnianych jeszcze przez organizację wymagań lub założeń do wdrożenia systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 50001:2012, w tym niezbędnej dokumentacji, oraz na zapoznanie się osób odpowiedzialnych w organizacji z tymi wymaganiami. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje Raporty, w których użytkownicy otrzymują informacje zwrotne o procentowym stopniu przygotowania organizacji i spełniania przez nią założeń i wymagań.

Kwestionariusze szczegółowe, dostępne w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z firmą EnMS Polska przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Energią, ułatwiają przekazywanie i analizowanie danych dotyczących bieżących działań w organizacji związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Energią.

Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu “Bon na innowacje”.

Galeria

Sprawdź jak wygląda apliakacja
energy map audytyt energetyczne
https://audyty-energetyczne.org/wp-content/uploads/2016/12/energy-map-audyty2-300x200.jpg
https://audyty-energetyczne.org/wp-content/uploads/2016/12/energy-map-audyty3-300x200.jpg