Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego. Musi się to odbyć w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Niedostosowanie się do nakazu będzie groziło wysokimi karami, jednak warto wykonać audyt przede wszystkim za sprawą licznych korzyści, które ze sobą niesie. Procedura może zapewnić duże oszczędności, które w perspektywie czasu rekompensują koszty związane z wynajęciem audytora.

Audyt energetyczny – do czego jest nam potrzebny?

  1. Pierwszą i niewątpliwie największą korzyścią związaną z przeprowadzeniem audytu energetycznego są zazwyczaj znaczne oszczędności, a w dłuższej perspektywie czasu także zmniejszenie wydatków na niektóre inwestycje. Audyt zawiera szczegółową analizę wszystkich dróg przepływu energii w budynku, a także konkretne pomysły na poprawę ich efektywności. Zastosowanie się do jego wytycznych pozwala na zaoszczędzenie średnio nawet dwudziestu procent zużywanej energii. Ma to ogromne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego i energetycznego.
  2. Czynnikiem, który sprawia, że większość właścicieli dużych przedsiębiorstw zdecyduje się skorzystać z usług audytora energetycznego, jest uniknięcie kary, która jest nakładana w przypadku niewykonania audytu w terminie. Koszty związane z niedopełnieniem obowiązku mogą wynieść nawet pięć procent rocznego przychodu przedsiębiorstwa w roku biegłym.
  3. Przeprowadzenie audytu jest również niezbędne dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o premię termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia pozwala uzyskać zwrot nawet dwudziestu procent z kredytu zaciągniętego w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku. Jest on również ważnym dokumentem dla firmy ubiegającej się o kredyt na inny cel – audyt jest dla banku dowodem efektywności energetycznej budynku.
  4. Dzięki szczegółowej analizie przeprowadzonej przez audytora energetycznego możliwe jest wprowadzanie u pracowników firmy nowych nawyków, które przyczynią się do dodatkowych oszczędności energii.
  5. Audyt energetyczny jest ponadto niezbędny w celu przystosowania budynków do najnowszych przepisów związanych z ochroną środowiska. Dzięki zastosowaniu rozwiązań wskazanych przez audytora można zmniejszyć negatywne oddziaływanie budynku na środowisko naturalne. Firma, która posiada audyt, ma prawo ubiegać się o środki z funduszy ekologicznych,

Jak zwiększyć korzyści płynące z audytu energetycznego?

Żeby przeprowadzenie audytu energetycznego skutkowało zwiększeniem efektywności energetycznej naszego przedsiębiorstwa, należy zadbać, żeby jego wykonaniem zajęła się doświadczona, niezależna i rzetelna firma. Jedynie eksperci w swojej dziedzinie są w stanie wskazać rozwiązania najprostsze, najskuteczniejsze, a jednocześnie najbardziej ekonomiczne. Dobrze przeprowadzony audyt to jednak nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest wdrożenie zawartych w nim rozwiązań w życie.