Nowe przepisy, które weszły wraz z początkiem stycznia 2017 roku, nie pozostawiają złudzeń. Duże firmy zyskały kolejny obowiązek – tym razem chodzi o konieczność przeprowadzania audytów energetycznych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Za nieprzeprowadzenie lub niedotrzymanie terminu przewidziano kary nakładane na firmy, wynoszące nawet 5% rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Zacznijmy jednak od początku i usystematyzujmy naszą wiedzę związaną z audytami energetycznymi.

Czym jest audyt energetyczny i jakie dokumenty warunkują jego konieczność?

Audyt energetyczny jest obowiązkowy. Zasadność jego przeprowadzania wewnątrz przedsiębiorstwa warunkują dwa dokumenty.

Pierwszym z nich jest ustawa o efektywności energetycznej i polska norma. Wedle tych zapisów audyt musi obejmować 90% wszystkich nośników energii, które zostają zużywane w ramach prowadzonej działalności firmy.

Innym dokumentem warunkującym audyt jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Wedle tej ustawy obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych spoczywa na każdym dużym przedsiębiorstwie. Dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy nazywamy firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników lub takie, których roczny obrót wyniósł powyżej 50 milionów euro. Poza tym dużą firmą nazywamy przedsiębiorstwo, którego bilans aktywów w latach ubiegłych był większy od 43 milionów euro.

Audyt energetyczny to inaczej inwentaryzacja zużywanej w przedsiębiorstwie energii. W ramach przeprowadzanego audytu określa się nośniki energii, ilość zużywanej energii, czy metody na poprawę wydajności energetycznej firmy.

Dlaczego warto sprawnie przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny należy przeprowadzać z dwóch powodów: aby uniknąć kary, a także, żeby znaleźć skuteczne metody poprawiające efektywność energetycznego zarządzania przedsiębiorstwem i poszukać miejsc, w których można zaoszczędzić na produkcji, czy innych procesach związanych z funkcjonowaniem firmy.

Należy pamiętać, aby nie odkładać audytu na ostatnią chwilę. Może się okazać – zwłaszcza w przypadku dużych firm – że pozostały czas będzie niewystarczający, aby przeprowadzić kompletny proces audytu.

Audyt energetyczny może trwać nawet powyżej 3 miesięcy. Na proces ten składa się wiele etapów, które wymagają zaangażowania i rzetelności ekspertów za nie odpowiedzialnych. Przede wszystkim jednak audyt wymaga czasu.

Co więcej, audyt może być przeprowadzany wyłącznie przez podmioty niezależne od firmy, której dotyczy badanie. Wobec tego do czasu trwania audytu należy doliczyć również poszukiwanie ekspertów.

Do kiedy należy przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może być składany do końca września obecnego (2017) roku. Zostało więc niewiele czasu na podjęcie decyzji. Warto odpowiednio wcześniej zająć się tym zagadnieniem, ponieważ im bliżej końcowego terminu się znajdziemy, tym większe prawdopodobieństwo niepowodzenia, braku dostępności fachowców na rynku, a także wystąpienia komplikacji w wewnętrznych strukturach firmy.

Zalecamy więc rozwagę i szybkie działania, które umożliwią uniknięcie kary i poprawę wydajności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im szybciej weźmiemy się za audyt energetyczny w swojej firmie, tym lepiej.