Nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej przedstawiły pojęcie terminowego świadectwa efektywności energetycznej. Wedle zastępcy dyrektora DEEEiK w URE, od nowego roku za identycznie przeprowadzane przedsięwzięcia związane z termomodernizacją lub innymi działaniami mającymi poprawić wydajność użytkowania energii pierwotnej, przedsiębiorcy uzyskają mniejszą ilość białych certyfikatów.

Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Wedle ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016 roku, podmioty, które wykonały audyt oraz przedsięwzięcia prowadzące do optymalizacji wykorzystania energii w obiektach budowlanych, mogą starać się o uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej. Aby uzyskać taki dokument, niezbędne jest wystosowanie wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energii. Termin składania wniosków mija 1 października. Istnieje konieczność umarzania świadectw w roku kolejnym. Termin umorzenia został ustalony na 30 czerwca roku następnego. Wobec tego termin umorzenia uzyskanych świadectw efektywności energetycznej w roku 2016 minie 30 czerwca roku 2017.

Wiele podmiotów nie zdaje sobie sprawy, że świadectwo efektywności energetycznej może się przeterminować. Warto jednak wiedzieć, że rozliczanie się z obowiązku uzyskiwania oszczędności z tytułu optymalizacji efektywności energetycznej może być przeprowadzane nie tylko rokrocznie, a można łączyć je w 2 lub 3-letnie okresy rozliczeniowe.

Przy rozliczaniu się w okresach dłuższych niż jeden rok, można wykorzystać terminowe świadectwa efektywności energetycznej pod warunkiem, że będą one umarzane w roku następnym. Kolejne świadectwa efektywności energetycznej będą wydawane już wedle nowych przepisów, oczywiście na wniosek podmiotu.

Dlaczego wprowadzono terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Głównym powodem, który determinował wprowadzenie w życie zapisów nowej ustawy o efektywności energetyczne,,j jest regularne dążenie do poprawiania i optymalizowania zużycia energii w obiektach budowlanych. Dzięki nowej ustawie możliwe jest wpłynięcie na dynamiczny i rokroczny rozwój podmiotów w tym aspekcie. Terminowe świadectwa efektywności energetycznej przyczyniają się do utrzymania płynności przepływu białych certyfikatów.