Audyty Efektywności Energetycznej 

W celu pozyskania tak zwanych białych certyfikatów, bądź dotacji i środków unijnych na modernizację przedsiębiorstwa pod względem efektywniejszego wykorzystywania energii, konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej.

Taki audyt nie jest obowiązkowy, jednak jest wymagany, jeśli:

  • niższe zużycie energii i uzyskanie tak zwanych białych certyfikatów stanowi priorytet dla danego przedsiębiorstwa,
  • realizowany jest konkretny program, związany z poprawą efektywności energetycznej i w związku z tym przedsiębiorstwo zainteresowane jest pozyskaniem środków finansowych na ten cel.
Audyt efektywności energetycznej wykonuje się zgodnie z wytycznymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku.

Audyt sporządza się w dwóch przypadkach, kiedy:

  • przedsiębiorstwo pozyskało już świadectwo efektywności energetycznej i teraz konieczne jest wykazanie, iż zostały zrealizowane wszystkie wcześnie zadeklarowane założenia, co do niższego zużycia energii,
  • wykazać, w jakiej wielkości i w jakich obszarach można ograniczyć zużycie energii, jeśli przedsiębiorstwo jest zainteresowane pozyskaniem świadectwa efektywności energetycznej.
Sporządzony raport z takiego audytu jest dokumentem uprawniającym do uzyskania funduszy unijnych bądź właśnie białych certyfikatów, wydawanych przez Urząd Regulacji Energetycznej.

Zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 roku odnoszącego się do audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. Z 2012 r. poz. 962) audyt powinien uwzględniać

  • ocenę stanu technicznego całego budynku albo poszczególnej instalacji,
  • pełną dokumentację techniczną, jak i analizę bieżącego zużycia energii,
  • wykazanie wszystkich elementów determinujących zużycie energii,
  • ocena efektów zwiększania efektywności energetycznej, wraz z podaniem konkretnych obliczeń, pod względem zużycia energii i eliminowania strat finansowych dla przedsiębiorstwa.

Czas i koszt audytu efektywności energetycznej ustala się indywidualnie. Jest to zależne bowiem od wielu czynników, między innymi od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa, czy przygotowania właściwej dokumentacji odnośnie zużycia energii.