Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

To, w jakim stopniu przedsiębiorstwo zużywa energię oraz to, w jakiej kondycji znajdują się instalacje a także nośniki energii szczegółowo określa audyt energetyczny. Zgodnie z ustawą z 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 831) wszystkie duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzić taki audyt i powtarzać go, co cztery lata.

Każde przedsiębiorstwo, które w ostatnich dwóch latach przed zatwierdzeniem ustawy o efektywności energetycznej:

  • zatrudniało średnio powyżej 250 pracowników,
  • wykazało obrót roczny netto ponad 50 mln Euro,

ma obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego i powiadomienia o tym fakcie URE w ciągu 30 dni. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków, by przedsiębiorstwo było sklasyfikowane jako duże. Sektor MSP z wykonania takiego audytu jest jeszcze zwolniony.

Obowiązek ten nie dotyczy jednak również firm, w których wdrożony został:

  • system zarządzania energią, spełniającego wymogi normy ISO 50001,
  • system Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

To, kiedy podmiot jest sklasyfikowany, jako duży przedsiębiorca, określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku (104 -106 art.).

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa swoim zasięgiem obejmują:

  • wszystkie budynki,
  • instalacje technologiczne,
  • źródła dostarczania ciepła,
  • sieci przesyłowe,
  • transport.

Niewykonanie audytu energetycznego wiąże się z otrzymaniem karty finansowej – nawet do 5% przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Przeprowadzenie audytu energetycznego może trwać zarówno kilka dni, jak i kilka tygodni. Wszystko jest zależne od wielkości przedsiębiorstwa, złożoności przeprowadzanych analiz czy stopnia kooperacji pracowników z audytorami.

Trzeba jednak mieć świadomość, że choć wykonanie audytu jest obowiązkowe, to wdrożenie proponowanych przez audytorów rozwiązań już nie.

Audyt wskazuje, ile przedsiębiorstwo zużywa energii i ile może jej zużywać, wdrażając nowoczesne technologie. Ostateczna decyzja, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystać na przyszłość, leży w gestii samego przedsiębiorcy. Jeśli jednak wysokie zużycie energii znacznie obciąża budżet firmy, to audyt wskaże, jak temu skutecznie zapobiegać. Dzięki bowiem wykonanym analizom, a także pomiarom łatwiej jest wykazać nadmierne i niewłaściwe zużycie energii.

Przeprowadzenie audytu energetycznego może trwać zarówno kilka dni, jak i kilka tygodni. Wszystko jest zależne od wielkości przedsiębiorstwa, złożoności przeprowadzanych analiz czy stopnia kooperacji pracowników z audytorami.