audytu energetycznego

Jakie są korzyści z przeprowadzonego audytu energetycznego?

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego. Musi się to odbyć w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Niedostosowanie się do nakazu będzie groziło wysokimi karami, jednak warto wykonać audyt przede wszystkim za sprawą licznych

przeprowadzonym audycie

W jaki sposób zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie to jedno, a powiadomienie prezesa URE o przedsięwzięciu to drugie. Co więcej, lwia część firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciąży na nich taki obowiązek. Informacja o obowiązku powiadomienia URE została podana na oficjalnej stronie Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiadomieniu należy przede wszystkim podać dokładną nazwę podmiotu,

premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna – jak uzyskać ?

Metodyczne wdrażanie programów termomodernizacyjnych oraz rozwój technologii budowlanych przyczyniają się do redukcji zużycia energii, oraz rozsądniejszego dysponowania nią. Jedną z zachęt dla inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane zarówno prywatne, jak i publiczne jest premia termodernizacyjna. Czym jest termodernizacja? Termodernizacja to modernizowanie (ulepszanie) izolacji cieplnej oraz wpływanie na poprawę wydajności i efektywności ogrzewania obiektów

biały certyfikat

Czym jest biały certyfikat?

Wpływanie na poprawę wydajności energetycznej przez przedsiębiorstwa realizowane jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest biały certyfikat. Niejako wymuszanie, a mówiąc ściślej stymulowanie efektywnej poprawy wydajności energetycznej oraz promowanie ekologicznego zarządzania energetyką wewnątrz przedsiębiorstwa, dla wielu firm oznacza kolejne koszta i obowiązki. Nic bardziej mylnego. Choć pozornie białe certyfikaty determinują kolejne działania związane z poprawą efektywności energetycznej,

terminowe świadectwa efektywności energetycznej

Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej przedstawiły pojęcie terminowego świadectwa efektywności energetycznej. Wedle zastępcy dyrektora DEEEiK w URE, od nowego roku za identycznie przeprowadzane przedsięwzięcia związane z termomodernizacją lub innymi działaniami mającymi poprawić wydajność użytkowania energii pierwotnej, przedsiębiorcy uzyskają mniejszą ilość białych certyfikatów. Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej? Wedle ustawy o efektywności energetycznej z

System Zarządzania Energią

Co to jest System Zarządzania Energią?

System Zarządzania Energią (SZE) wedle normy PN-EN ISO 50001:2012 to organizacja obszaru technicznego, którego modernizacja wpływa na poprawę efektywności energetycznej. Oznacza to, że prawidłowe implementacje w obrębie systemu SZE wpływają na obniżenie kosztów zużycia energii oraz redukcji obciążeń związanych z jej eksploatacją na rzecz środowiska. Wartym odnotowania jest fakt, że System Zarządzania Energią dotyczy całości

Cena audytu energetycznego

Jak jest cena audytu energetycznego?

Cena audytu energetycznego przeprowadzanego w przedsiębiorstwie determinowana jest przez wiele czynników i zmiennych wynikających z charakteru energetycznego zakładu. W tym tekście podamy normę, zgodnie z którą przeprowadzane są audyty, napiszemy, jakie podmioty powinny przeprowadzić audyt energetyczny, a także czym skutkuje przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 16247 Norma EN

audyty energetyczne

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Nowa ustawa wprowadziła pewne zmiany i dokładnie określiła profil podmiotu, który może aplikować na stanowisko  osoby która może wykonać audyt energetyczny. Aby móc wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Kto może starać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej? Wniosek może być składany przez osobę fizyczną figurującą w centralnym

audyt energetyczny

Dlaczego nie warto zwlekać z audytem energetycznym przedsiębiorstwa?

Nowe przepisy, które weszły wraz z początkiem stycznia 2017 roku, nie pozostawiają złudzeń. Duże firmy zyskały kolejny obowiązek – tym razem chodzi o konieczność przeprowadzania audytów energetycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Za nieprzeprowadzenie lub niedotrzymanie terminu przewidziano kary nakładane na firmy, wynoszące nawet 5% rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Zacznijmy jednak od początku i usystematyzujmy naszą wiedzę związaną z

audyt energetyczny

Różnica miedzy ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU a AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny nad wyraz często mylone jest z świadectwami charakterystyki energetycznej budynku. Obydwa zagadnienia z pozoru wyglądają podobnie, jednak traktują o zupełnie innych aspektach i elementach związanych ze zużyciem energii w obiektach budowlanych. W artykule podamy charakterystyki zarówno audytu energetycznego, jak i świadectwa charakterystyki energetycznej. Napiszemy również o podstawowych różnicach i zestawimy ze sobą obydwa pojęcia.